Miljö

Nuförtiden talar alla om miljön. Vi går in för att ställa om vår verksamhet så den blir hållbar ur miljösynvinkel.
Det innebär för det första miljövänliga städprodukter som är giftfria och skonar din och vår personals hälsa samt naturen som ju i slutändan ar emot alla utsläpp.

Vårt företag spar energi genom att planera logistiken och samköra våra transporter. Att övergå till elbilar är nästa steg mot en hållbar miljöpolitik.
Sopsortering ingår även den.

Våra medarbetare bygger upp sitt miljömedvetande genom fortbildning och instruktioner kring miljöfrågor. Det gäller framför allt att använda miljövänliga rengöringsprodukter till rätt ändamål och i lämpliga mängder, dock alltid med bibehållet förstklassigt slutresultat.
Alla bidrag, stora som små, till en hållbar miljö är livsviktiga.