Trappstädning

Bor du i villa eller flerfamiljhus?
Gemensamt för alla hus där människor vistas är att entrén och trappuppgången fungerar som ett slags visitkort för hela huset.
Är det propert och städat där, känner alla som kommer in välbehag och trivsel.

Speciellt golvet och trappstegen, som utsätts för den värsta nötningen, måste hållas rent från sand och grus för att inte bli fula inom kort. Vintertid med slask och småstenar som har fastnat i skosulornas räfflor förstör entrén och trappuppgången om du inte ser till att det hålls rent och torrt där.
Tyvärr leder en smutsig entré alltså till att golvet till slut slits ut. Det medför förstås en extra kostnad, som inte är obetydlig och dessutom orsakar byte av golv ganska mycket obehag.

Vårt råd är, att istället ta BB tjänster i anspråk! Vi håller en hög standard när det gäller att hålla entréer och trappuppgångar snygga och rena.
Vintertid behöver vi komma lite oftare än på sommaren, men du kan vara trygg i vetskapen att din entré och ditt trapphus sköts av ett professionellt team!